5G Christiansborg konference maj 2019

Lørdag 4. maj 2019 afholdtes en vigtig konference på Christiansborg om de sundheds- og miljømæssige konsekvenser af den planlagte udrulning af 5G, som Folketinget - uden nogen folkelig debat - har besluttet at rulle ud hen over hovedet på os.

Et internationalt panel af eksperter og en journalist holdt oplæg om, hvad forskningen har vist om elektromagnetiske felters påvirkning af dyr, planter og mennesker. Beretningerne var ikke for sarte sjæle. Videoerne vises i kronologisk rækkefølge.Introduktion ved Rachel Santini, Head of Institute for Publich HealthEinar Flydal fra Norge, tidligere senior rådgiver ved Telenor, adjunkt ved Norsk Universitet for Naturfag og Teknologi (NTNU) og nuværende blogger fremhævede, at den mikrobølgestråling mennesket nu har skabt, er mange gange stærkere end den naturlige baggrundsstråling.

De nuværende grænseværdier er udstukket af ICNIRP, (International Commisson of Non-ionizing Radiation Protection).

Det er en privat og ikke særlig gennemsigtig institution, der udfærdiger vejledninger om grænseværdier, som alle regeringer i verden lytter til, læner sig op ad og overdrager ansvar til (sammen med WHO).

Deres grænseværdier er udelukkende baseret på en standard om opvarmning af væv og tager ingen hensyn til de mange forskningsresultater, der er fremkommet, som bør udløse helt andre grænseværdier - einarflydal.comMikko Ahonen, Finland • link goes to his own websiteTidligere associate professor ved Karolinska instituttet Olle Johansson fra Sverige fortalte om, at børns hjerner er langt mere udsatte i forhold til mobilstråling end voksnes er. Og at det derfor er uansvarligt at udsætte børns hjerner for trådløs mobilstråling i skolerne.Journalist David Wedege, DK, undrede sig i sit oplæg over danske journalistkollegers manglende research vedr. den eksisterende EMF-forsknings validitet.Juridisk responsum

Juridisk responsumPh.d., vet. Vibeke Frøkjær Jensen fra Danmark fortalte, at forskning har vist, at der var 90 % dødelighed og deformitet blandt haletudser! Og at biers og fugles orienteringsevne påvirkes af strålingen fra masterne. Samt at der siden 1989 er sket en 75% nedgang af insekter, hvilket direkte truer vores overlevelse, da insekterne bestøver alle vore afgrøder og frugter.Paneldebat

Arrangører

Se yderligere info og fotos her